Ứng Dụng Thông Minh Lean Six Sigma

Ứng dụng Thông Minh - Master Lean Six Sigma

Mô tả vấn đề của bạn theo cách riêng của bạn; Tôi sẽ cung cấp cho bạn phương pháp Lean Six Sigma tốt nhất

Tải về tại đây: Google Play Store

Tại sao sử dụng ứng dụng này

Với ứng dụng này trên điện thoại thông minh Android của bạn,

 1. Bạn sẽ KHÔNG phải lo lắng về những phương pháp LSS nào phù hợp với vấn đề của bạn
 2. Bạn KHÔNG cần phải là Master Black Belt để có năng lực giải quyết vấn đề

Bạn có thể gọi ứng dụng này là “Trợ lý thông minh” đề xuất cho bạn các phương pháp LSS TỐT NHẤT để giải quyết vấn đề mà bạn mô tả. Những gì bạn cần là mô tả vấn đề:

 1. theo cách riêng của bạn bằng cách NÓI hoặc ĐÁNH MÁY
 2. theo ngôn ngữ của bạn (ví dụ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, …)

Hơn nữa, ứng dụng này cung cấp 117 phương pháp LSS được giải thích súc tích:

 • Mục đích sử dụng
 • Khi nào nên sử dụng
 • Cách sử dụng

Những phương pháp này được phân loại một cách có hệ thống theo chu trình DMAIC: Xác định vấn đề (Define), Đo lường (Measure), Phân tích (Analyze), Cải tiến (Improve), Control (Kiểm soát).

Ứng dụng này cũng lưu lại các phương pháp LSS mà bạn yêu thích nhất dựa trên thói quen sử dụng của bạn.

Cuối cùng, ứng dụng được cập nhật thường xuyên để bắt kịp những thay đổi về kiến thức và phương pháp Lean Six Sigma.

*Có tổng cộng 117 phương pháp LSS, ví dụ:

 1. Xác định vấn đề (Define): Baseline measurement, Benefit & Effort matrix, Communication plan, …
 2. Đo lường (Measure): Boxplots, Checksheet, Confident intervals,…
 3. Phân tích (Analyze): Affinity diagram, Hypothesis tests, Regression,…
 4. Cải tiến (Improve): Analytical hierarchy process, FMEA, Design of Experiments,…
 5. Control (Kiểm soát): Control charts, Design for Six Sigma, Visual management,…

Ứng dụng này được thiết kế như thế nào

 1. Dựa trên thuật toán “Text Mining” để hiểu bất kỳ dữ liệu văn bản nào bạn có thể đưa ra, thậm chí bạn nói hoặc gõ văn bản với lỗi chính tả
 2. Trang bị tính năng “Speech-2-Text” để hiểu giọng nói của bạn
 3. Trang bị thuật toán “matching-and-prioritizing” cho phép xác định phương pháp Lean Six Sigma TỐT NHẤT phù hợp với vấn đề mà bạn mô tả

Chi tiết tại đây: Gihub

Dùng thử

Các sản phẩm tuyệt vời khác