1 bước 2 kết quả

GHI hình HOẠT ĐỘNG

SỬ DỤNG CAMERA ĐỂ GHI LẠI HOẠT ĐỘNG

Camera ghi hình tư thế lao động
Ghi hình tư thế lao động với camera để phân tích ergonomics với AI

NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

phân tích RỦI RO TƯ THẾ lao động VỚI CÔNG NGHỆ AI


NGĂN CHẶN RỦI RO VỚI AI

CẢI TIẾN VÀ HẠN CHẾ RỦI RO với CÔNG NGHỆ AI

Ergo AI với giải pháp phân tích và tối ưu ergonomics
ErgoAI-Webapp
ErgoAI-Webapp-PieChart
ErgoAI-Webapp-RiskChart

Lợi Nhuận Từ Đầu Tư (ROI)

Tối đa hóa Lợi Nhuận Từ Đầu Tư (ROI)
bằng cách giảm thiểu chi phí do chấn thương, tai nạn và tăng năng suất.

Nâng cao năng suất
bằng cách giảm mệt mỏi, ngày nghỉ và tỷ lệ nghỉ việc do chấn thương.

TÍNH NĂNG TỪ CÔNG NGHỆ AI

Giải pháp AI cải thiện ergonomics

 Hoàn toàn tự động hóa quá trình phân tích
‍NHỮNG GÌ BẠN CẦN CHỈ LÀ MỘT CHIẾC CAMERA.

Phân tích toàn diện từ hình ảnh toàn bộ cơ thể
NHỮNG GÌ BẠN CẦN CHỈ LÀ TẬP TRUNG VÀO HÀNH ĐỘNG.

Hiểu rõ và điều tra rủi ro ngay lập tức trong thời gian thực
NHỮNG GÌ BẠN CẦN CHỈ LÀ SỰ CHÚ Ý.

Gợi ý cải tiến bằng trí tuệ nhân tạo
NHỮNG GÌ BẠN CẦN CHỈ LÀ QUYẾT ĐỊNH.

Trợ lý kỹ thuật 24/7
NHỮNG GÌ BẠN CẦN CHỈ LÀ MỘT CUỘC GỌI.

Trải Nghiệm Khách Hàng


Giải Pháp Lean Helper@Ergo AI

YÊU cầu HỖ TRỢ

Hãy gọi cho chúng tôi để trải nghiệm giải pháp công nghệ AI mới nhất từ Lean Helper@Ergo AI và cải thiện an toàn tư thế làm việc (ergonomics) cũng như năng suất làm việc!

    Thông tin liên lạc

    Yêu cầu hóa đơn    Bảo mật thông tin

    Khi hoàn thành biểu mẫu này, quý khách hàng đồng ý cho Công ty TNHH LEAN HELPER lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để cập nhật cho quý khách về các sản phẩm và dịch vụ, và được dùng để phân tích cho quản trị nội bộ và bán hàng. Quý khách có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới ngochien@leanhelper.vn.

    THỎA THUẬN SỬ DỤNG