THÔNG THẠO, DẪN DẮT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TIẾN

Đây là khóa học lý tưởng cho những ai muốn có khả năng lãnh đạo các sáng kiến và dự án cải tiến Lean Six Sigma trên tất cả các lĩnh vực. 

Người học đai đen là nhân sự nòng cốt với vai trò quản lý và lãnh đạo trong việc hoạch định các dự án cải tiến cũng như xây dựng văn hóa cải tiến trong doanh nghiệp. Họ là người có chuyên môn cao, nắm vững và có khả năng đào tạo hầu hết các phương pháp Lean Six Sigma, từ cơ bản đến nâng cao. 

Sau khóa học này, người học đai đen:

 • Nắm vững hầu hết các phương pháp LSS từ cơ bản đến nâng cao.
 • tối ưu hóa quy trình sử dụng phương pháp luận DMAIC mô hình hóa các quy trình sử dụng phương pháp Thiết Kế Thực Nghiệm.
 • dẫn dắt và đưa ra quyết định về các dự án cải tiến. 
 • điều hành các nhóm cải tiến để đạt được kết quả tốt nhất cho tổ chức. 

Chương trình cung cấp Chứng Chỉ Hoàn Thành Khóa Học cũng như Chứng Chỉ Hoàn Thành Dự Án thực tế, được công nhận thông qua một dự án cải tiến được giảng viên hỗ trợ.

Lean Six Sigma - Khóa học Lean Six Sigma Đai Đen (Black Belt)
HỒ SƠ NĂNG LỰC
 • Bối cảnh hình thành Lean 
 • Lean và lý thuyết giới hạn 
 • Lộ trình triển khai Lean 
 • Phân tích các hoạt động tạo giá trị 
 • Phân tích các hoạt động lãng phí 
 • Phân biệt 8 loại lãng phí trong quy trình 
 • Mô phỏng thực tế, phần 1 
 • Biểu đồ chuỗi giá trị 
 • Thiết kế quy trình tinh gọn 
 • Cân bằng chuyền và Takt Time 
 • Hệ thống sản xuất kéo và luật Little’ Law 
 • Hệ thống kanban 
 • Mô phỏng thực tế, phần 2 
 • Poka Yoke 
 • 5S và Quản lý trực quan 
 • Phương pháp chuyển đổi nhanh SMED
 • Kaizen (Kaikaku) 
 • Phương pháp 5 Why
 • Bối cảnh hình thành Six Sigma 
 • Tổ chức Six Sigma 
 • Phương pháp luận DMAIC 
 • Triển khai Six Sigma với các phương pháp phân tích dữ liệu
 • Vai trò và tầm quan trọng của giai đoạn Xác định vấn đề 
 • Tiếng nói khách hàng 
 • Đặc tính chất lượng quan trọng 
 • Hình thành nhóm dự án Six Sigma 
 • Định nghĩa và xác định phạm vi dự án 
 • Mô hình Kano 
 • Hình thành đặc tính chất lượng quan trọng
 • Lựa chọn dự án 
 • Biểu đồ SIPOC 
 • Ma trận những người liên quan
 • Giới thiệu về thống kê cơ bản 
 • Thống kê định lượng 
 • Phân phối và dao động 
 • Độ lệch chuẩn 
 • Lấy mẫu và tổng thể 
 • Biểu đồ Histograms 
 • Phân tích dữ liệu với Minitab
 • Xác định thông số cải tiến của dự án 
 • Dạng dữ liệu 
 • Kế hoạch thu thập dữ liệu 
 • Hiệu quả vận hành cơ sở
 • Hệ thống đo lường 
 • Xác định mục tiêu cải tiến 
 • Đo lường năng lực quá trình
 • Phân tích nguyên nhân có thể có 
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ 
 • Các kỹ thuật phân tích trực quan 
 • Nguyên nhân và hậu quả 
 • Phương pháp FMEA 
 • Khoảng tin cậy 
 • Tầm quan trọng của việc lấy mẫu 
 • Phương pháp lấy mẫu và khoảng tin cậy 
 • Kiểm định giả thuyết 
 • Hệ số rủi ro alpha và beta 
 • Xác định đúng giả thuyết 
 • Diễn giải kết quả kiểm định
 • Dạng dữ liệu và kiểm định giả thuyết 
 • Kiểm định thống kê 
 • Xác định phương pháp kiểm định thống kê phù hợp
 • Đưa ra kết luận từ dữ liệu
 • Biểu đồ chuỗi giá trị
 • Quản lý 5S 
 • Quản lý trực quan
 • Tạo ra giải pháp 
 • Thực nghiệm 
 • Các kỹ thuật tìm giải pháp 
 • Lựa chọn giải pháp tốt nhất 
 • Triển khai thực nghiệm
 • Cơ chế và kế hoạch kiểm soát quy trình 
 • Triển khai và phê duyệt giải pháp 
 • Tài liệu hóa quy trình 
 • Hoàn tất dự án
 • Phân Tích Hệ Thống Đo Lường
 • Lý thuyết phân tích hệ thống đo lường 
 • Ứng dụng Gage R&R cho dữ liệu định lượng 
 • Ứng dụng Gage R&R cho dữ liệu định tính
 • Giới thiệu Statapult 
 • Bài tập MSA 
 • Giới thiệu về thiết kế thực nghiệm
 • Giới thiệu thiết kế thực nghiệm 
 • Thiết kế thực nghiệm 2 yếu tố 
 • Thiết kế rà soát các yếu tố 
 • Thiết kế thực nghiệm với điểm trọng tâm 
 • Thiết kế thực nghiệm bề mặt
 • Giảng viên hỗ trợ và hướng dẫn triển khai thông qua mọi phương tiện (điện thoại, zalo, facebook) 
 • Dự án được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 18404 và 13053

YÊU CẦU HỒ SƠ NĂNG LỰC

HỒ SƠ NĂNG LỰC cung cấp thông tin chi tiết hơn về doanh nghiệp chúng tôi, bao gồm: các chương trình với nội dung học phần, giá trị chứng chỉ, thông tin liên lạc, v.v.
  ĐĂNG KÝ

   Thông tin liên lạc

   Yêu cầu hóa đơn   Bảo mật thông tin

   Khi hoàn thành biểu mẫu này, quý khách hàng đồng ý cho Công ty TNHH LEAN HELPER lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để cập nhật cho quý khách về các sản phẩm và dịch vụ, và được dùng để phân tích cho quản trị nội bộ và bán hàng. Quý khách có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới ngochien@leanhelper.vn.

   THỎA THUẬN SỬ DỤNG


   ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TẠI DOANH NGHIỆP

   Lean Six Sigma là một phương pháp toàn diện, tập trung vào việc cải thiện chất lượng và năng suất của doanh nghiệp. Nó không chỉ tập trung vào việc giảm thiểu lỗi và lãng phí, mà còn đưa ra một cách tiếp cận khác biệt để quản lý và phát triển các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ.

   Từ việc xác định yêu cầu của khách hàng đến phân tích quá trình và tối ưu hóa vận hành, Lean Six Sigma cung cấp cho doanh nghiệp một phương pháp khoa học để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích có hệ thống.

   Tuy nhiên, triển khai Lean Six Sigma đòi hỏi sự cam kết và phương pháp luận từ phía doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rõ điều đó và sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp để xây dựng một kế hoạch triển khai tùy chỉnh, phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp của bạn, từ đào tạo cho đến tư vấn và hỗ trợ, đảm bảo rằng triển khai Lean Six Sigma sẽ mang lại giá trị đích thực và đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh của quý doanh nghiệp.

   Liên hệ Đọc thêm

   KHÓA HỌC LIÊN QUAN

   Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cũng quan tâm đến các khóa học sau:

   Lean Six Sigma - Khóa học Lean Six Sigma Đai Vàng (Yellow Belt)

   Đai Vàng

   Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Đai Vàng khác nhau

   Xem thêm
   Lean Six Sigma - Khóa học Lean (Lean Practitioner)

   Lean

   Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Lean khác nhau

   Xem thêm
   Lean Six Sigma - Khóa học Lean Six Sigma Đai Xanh (Green Belt)

   Đai Xanh

   Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Đai xanh khác nhau

   Xem thêm