CHƯƠNG TRÌNH LEAN SIX SIGMA

MỞ TUYỂN SINH VÀ CÁC LỚP HỌC TẠI CÔNG TY

Chúng tôi rất tự hào về những chương trình Lean Six Sigma — từ đối tác The Lean Six Sigma Company — với chất lượng hàng đầu, giúp bạn trở thành chuyên gia về cải tiến quy trình. Khóa học Lean Six Sigma cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các thách thức trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp, mà còn giúp bạn phát triển sự nghiệp và đạt được những chứng chỉ quốc tế (ISO 18404 và ISO 13053) đáng tự hào.

Chúng tôi hiểu rằng mỗi người có một tham vọng và mục tiêu riêng. Vì vậy, chúng tôi cung cấp các chuyên môn (và do đó cũng là loại hình đào tạo) phù hợp nhất với tham vọng cá nhân của bạn. Bên dưới đây là những lựa chọn phù hợp để bạn chọn ra chương trình đào tạo phù hợp nhất với mục tiêu của mình.

Ghi danh học Lean Six Sigma

Hồ sơ năng lực

có thể giúp bạn xác định chương trình lean six sigma phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được chuyên gia tư vấn.

Hồ sơ năng lực

NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY

Các chương trình Lean Six Sigma (LSS) Đai Trắng và Đai Vàng là sự lựa chọn tuyệt vời giúp học viên hiểu rõ về LSS và các phương pháp cải tiến quan trọng nhất.

Đặc biệt, chương trình này rất phù hợp cho các doanh nghiệp muốn đào tạo một lượng lớn nhân viên ở tất cả phòng ban và cấp bậc trong doanh nghiệp, để tạo nền tảng kiến thức chung. Sự hiểu biết về LSS của tất cả nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thành công trong việc triển khai LSS, giúp xây dựng văn hóa cải tiến liên tục tại doanh nghiệp.

Lean Six Sigma - Khóa học Lean Six Sigma Đai Vàng (Yellow Belt)

Đai Vàng

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Đai Vàng khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma Đai Trắng (White Belt)

Đai Trắng

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Đai Trắng khác nhau

Xem thêm

HIỂU, THỰC HÀNH VÀ QUẢN LÝ

Các chương trình Lean Six Sigma (LSS) Đai Xanh và Đai Đen, Lean Practitioner là sự lựa chọn tuyệt vời giúp học viên hiểu và thực hành hầu hết các phương pháp LSS.

Đặc biệt, chương trình này rất phù hợp cho các doanh nghiệp muốn xây dựng nhân sự nòng cốt với vai trò thực chiến và quản lý trong việc hoạch định, triển khai các dự án cải tiến cũng như xây dựng văn hóa cải tiến trong doanh nghiệp. 

Những chuyên gia Lean, LSS Đai Xanh và Đai Đen là những người có chuyên môn cao, nắm vững và có khả năng đào tạo hầu hết các phương pháp, từ cơ bản đến nâng cao.

Lean Six Sigma - Khóa học Lean (Lean Practitioner)

Lean

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Lean khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Lean Six Sigma Đai Xanh (Green Belt)

Đai Xanh

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Đai xanh khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Lean Six Sigma Đai Đen (Black Belt)

Đai Đen

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Đai đen khác nhau

Xem thêm

TẦM NHÌN VÀ CAM KẾT TỪ LÃNH ĐẠO

Các nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về triết lý và phương pháp Lean Six Sigma quan trọng nhất thông qua khóa học này. 

Chương trình lean six sigma này tập trung vào đối tượng chính là nhà tài trợ “Sponsor” và người quản lý “Champion”. Sponsor có trách nhiệm chủ quản quy trình cần cải tiến và Champion là người chịu trách nhiệm cuối cùng và nắm giữ ngân sách cho các hoạt động Lean Six Sigma. 

Khóa học sẽ giúp người học hiểu được lợi ích của Lean Six Sigma đối với tổ chức và giúp các nhà quản lý ra quyết định đúng đắn về tầm nhìn và cam kết triển khai Lean Six Sigma trong doanh nghiệp. 

Lean Six Sigma - Khóa học Lean Six Sigma Dành Cho Quản Lý Cấp Cao (Sponsors and Champions)

Quản Lý Cấp Cao

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Quản Lý Cấp Cao khác nhau

Xem thêm

PHƯƠNG PHÁP LEAN CHUYÊN BIỆT

Các khóa học này tập trung vào một phương pháp cụ thể trong Lean, như tổ chức nơi làm việc (5S), và quản lý trực quan lại nhà máy (Visual management). Điều này giúp học viên trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành một phương pháp phù hợp nhằm giải quyết vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Các khóa học này được thiết kế tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp, bao gồm đào tạo tại lớp, triển khai trực tiếp tại xưởng và chuyển giao kết quả cho doanh nghiệp.

Lean Six Sigma - Khóa học Quản lý 5S (5S Management)

Quản Lý 5S

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Quản Lý 5S khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Quản Lý Trực Quan (Visual Management)

Quản Lý Trực Quan

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Quản Lý Trực Quan khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Sơ Đồ Chuỗi Giá Trị (Value Stream Mapping)

Sơ Đồ Chuỗi Giá Trị

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Sơ Đồ Chuối Giá Trị khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Chuyển Đổi Nhanh (Quick Change Over)

Chuyển Đổi Nhanh

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Chuyển Đổi Nhanh khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Phân Tích Sai Hỏng và Tác Động (FMEA)

Phân Tích Sai Hỏng Và Tác Động

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Phân Tích Sai Hỏng Và Tác Động khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Phân Tích Lãng Phí (Waste Analysis)

Phân Tích Lãng Phí

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Phân Tích Lãng Phí khác nhau

Xem thêm

PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA CHUYÊN BIỆT

Các khóa học này tập trung vào một phương pháp cụ thể trong Six Sigma, như phân tích hệ thống đo lường (Measurement system analysis) và thiết kế thực nghiệm (Design of experiments). Điều này giúp học viên trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành một phương pháp phù hợp nhằm giải quyết vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Các khóa học này được thiết kế tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp, bao gồm đào tạo tại lớp, triển khai trực tiếp tại xưởng và chuyển giao kết quả cho doanh nghiệp.

Lean Six Sigma - Khóa học Kiểm Định Giả Thuyết Thống Kê (Hypothesis Tests)

Kiểm Định Giả Thuyết Thống Kê

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Kiểm Định Giả Thuyết Thống Kê khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Thiết Kế Thực Nghiệm (Design of Experiments)

Thiết Kế Thực Nghiệm

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Thiết Kế Thực Nghiệm khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Phân Tích Hệ Thống Đo Lường (Measurement System Analysis)

Phân Tích Hệ Thống Đo Lường

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Phân Tích Hệ Thống Đo Lường khác nhau

Xem thêm
Lean Six Sigma - Khóa học Mô Hình Hồi Quy (Regression Analysis)

Mô Hình Hồi Quy

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các khóa học Mô Hình Hồi Quy khác nhau

Xem thêm

KHOA HỌC DỮ LIỆU

Khóa học “Khoa học Dữ liệu” là một chương trình học đa chiều và thú vị, được thiết kế để trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện phân tích dữ liệu hiệu quả và rút ra những thông tin quan trọng từ dữ liệu. Đây không chỉ là một khóa học mà còn là một hành trình khám phá về sức mạnh của dữ liệu và cách sử dụng nó để đưa ra quyết định thông minh.

Các khóa học này được thiết kế tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp, bao gồm đào tạo tại lớp, triển khai trực tiếp tại xưởng và chuyển giao kết quả cho doanh nghiệp.

Khoa học dữ liệu

Khoa Học Dữ Liệu Với R

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tổng quan về nội dung khóa học Khoa Học Dữ Liệu với R

Xem thêm

TRONG CÔNG TY.

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TẠI DOANH NGHIỆP

Lean Six Sigma (LSS) không chỉ là cách tiếp cận để giảm lỗi và lãng phí, mà còn là hệ thống tối ưu hóa sản xuất và dịch vụ. Từ yêu cầu của khách hàng đến tối ưu hóa vận hành, LSS mang đến quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích khoa học.

Tuy nhiên, triển khai LSS đòi hỏi sự cam kết và hỗ trợ phương pháp. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để tạo kế hoạch triển khai cá nhân hóa, đáp ứng mục tiêu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ đồng hành từ đào tạo đến hỗ trợ thực tiễn, để đảm bảo rằng triển khai LSS sẽ thực sự mang lại giá trị và đáp ứng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên hệ Đọc thêm