P09. Dao động trong quy trình là gì?

Six Sigma – Dao động trong quy trình

Định nghĩa và ý nghĩa của Six Sigma

Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng được phát triển bởi công ty Motorola vào những năm 1980. Mục tiêu của Six Sigma là giảm độ biến động trong quy trình sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đây là một phương pháp tiên tiến và rất hiệu quả được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.

Phân tích dao động trong quy trình

Dao động trong quy trình là sự biến đổi và không ổn định của quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Điều này có thể dẫn đến sự không đồng nhất trong chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, gây ra sự không hài lòng của khách hàng và gây lãng phí cho doanh nghiệp.

Các khái niệm cơ bản về Six Sigma

DMAIC

DMAIC là một phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn trong Six Sigma, đại diện cho các bước sau:

 1. Define (Xác định): Xác định vấn đề cần giải quyết và đặt mục tiêu cụ thể.
 2. Measure (Đo lường): Đo lường hiện trạng và thu thập dữ liệu liên quan đến vấn đề.
 3. Analyze (Phân tích): Phân tích dữ liệu để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 4. Improve (Cải thiện): Đề xuất và triển khai các giải pháp để cải thiện quy trình.
 5. Control (Kiểm soát): Kiểm soát và duy trì quy trình sau khi các cải tiến đã được thực hiện.

DPMO

DPMO (Defects Per Million Opportunities) là một chỉ số dùng để đo lường chất lượng quy trình. Nó đếm số lỗi xuất hiện trong mỗi triệu cơ hội có thể xảy ra lỗi. Mục tiêu của Six Sigma là đạt mức chất lượng tương đương với 3,4 lỗi trên mỗi triệu cơ hội (DPMO = 3.4).

Chi phí chất lượng

Chi phí chất lượng là tổng số tiền mà một tổ chức phải chi trả để sửa chữa lỗi hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến chất lượng. Six Sigma giúp giảm thiểu chi phí chất lượng bằng cách cải thiện quy trình và giảm độ biến động trong sản xuất.

Sự liên quan giữa dao động và Six Sigma

Six Sigma nhấn mạnh việc giảm độ biến động và dao động trong quy trình. Khi quy trình ổn định và không có dao động, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách đáng tin cậy.

Lợi ích của việc áp dụng Six Sigma

Áp dụng Six Sigma mang lại nhiều lợi ích cho một tổ chức, bao gồm:

 • Tăng cường hiệu suất và hiệu quả của quy trình sản xuất hoặc dịch vụ.
 • Giảm thiểu sai sót và lỗi.
 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Cách triển khai Six Sigma trong quy trình

Để triển khai Six Sigma trong quy trình, có thể tuân theo các bước sau:

1. Xác định vấn đề

Xác định một vấn đề cụ thể mà bạn muốn giải quyết và đặt mục tiêu cụ thể cho dự án.

2. Đo lường hiện trạng

Thu thập dữ liệu liên quan đến quy trình hiện tại để đo lường hiệu suất và chất lượng.

3. Phân tích và cải thiện

Phân tích dữ liệu để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đề xuất các giải pháp cải thiện. Thực hiện các cải tiến và kiểm tra hiệu quả của chúng.

4. Kiểm soát quy trình

Đặt các biện pháp kiểm soát để đảm bảo quy trình duy trì ổn định và không có dao động.

Các ví dụ thành công về việc áp dụng Six Sigma

Motorola

Motorola là một trong những công ty đầu tiên áp dụng Six Sigma và đã đạt được những thành công đáng kể. Bằng cách tập trung vào việc giảm thiểu sai sót và lỗi, Motorola đã nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sự hài lòng của khách hàng.

General Electric

General Electric (GE) cũng là một ví dụ điển hình về việc áp dụng Six Sigma thành công. GE đã sử dụng Six Sigma để cải thiện quy trình sản xuất và tăng cường hiệu suất kinh doanh.

Tương lai của Six Sigma

Six Sigma vẫn là một phương pháp quản lý chất lượng quan trọng và sẽ tiếp tục được áp dụng trong tương lai. Với sự phát triển của công nghệ và xu hướng công nghiệp 4.0, việc sử dụng Six Sigma để tối ưu hóa quy trình và cải thiện chất lượng sẽ trở nên ngày càng quan trọng.

Kết luận

Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng mạnh mẽ giúp giảm độ biến động và dao động trong quy trình. Áp dụng Six Sigma mang lại nhiều lợi ích và đã được chứng minh là hiệu quả trong nhiều tổ chức. Với vai trò của nhân viên Six Sigma, cách triển khai chi tiết và các ví dụ thành công, Six Sigma có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của một tổ chức.

5 câu hỏi thường gặp sau kết luận:

 1. Six Sigma có áp dụng trong ngành nào?
  • Six Sigma có thể được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất, dịch vụ, y tế, tài chính, và hầu hết các lĩnh vực khác. Phương pháp này có thể tối ưu hóa quy trình và cải thiện chất lượng ở mọi loại hình tổ chức.
 2. Làm thế nào để đạt được chứng chỉ Black Belt?
 3. Six Sigma có những công cụ nào được sử dụng trong quy trình?
  • Có nhiều công cụ được sử dụng trong quy trình Six Sigma để thu thập và phân tích dữ liệu, như biểu đồ tư duy, biểu đồ tần suất, biểu đồ điều khiển, phân tích nguyên nhân gốc rễ, và nhiều công cụ khác. Mỗi công cụ có mục đích riêng để giúp hiểu và cải thiện quy trình.
 4. Có bao nhiêu loại lỗi được đo lường bằng DPMO?
  • DPMO (Defects Per Million Opportunities) được sử dụng để đo lường chất lượng quy trình. DPMO đếm số lỗi xuất hiện trong mỗi triệu cơ hội có thể xảy ra lỗi. Đối với Six Sigma, mục tiêu là đạt mức chất lượng tương đương với 3,4 lỗi trên mỗi triệu cơ hội.
 5. Six Sigma có thể được áp dụng trong dịch vụ không?
  • Có, Six Sigma có thể được áp dụng trong ngành dịch vụ. Mục tiêu của Six Sigma là giảm độ biến động và cải thiện chất lượng quy trình, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất. Các nguyên tắc và công cụ của Six Sigma có thể được áp dụng để tối ưu hóa quy trình dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *