Ghi danh

Trên hết, việc ghi danh học Lean Six Sigma với chứng chỉ quốc tế ISO18404 và ISO13053 là một quyết định thông minh cho sự nghiệp của bạn cũng như đào tạo nhân tài cho doanh nghiệp.

Chứng chỉ quốc tế ISO18404 và ISO13053 – với đối tác Hà Lan The Lean Six Sigma Company – sẽ là một bằng chứng về năng lực của bạn và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Ghi danh học Lean Six Sigma ngay tại đây!

  Thông tin liên lạc

  Yêu cầu hóa đơn  Bảo mật thông tin

  Khi hoàn thành biểu mẫu này, quý khách hàng đồng ý cho Công ty TNHH LEAN HELPER lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để cập nhật cho quý khách về các sản phẩm và dịch vụ, và được dùng để phân tích cho quản trị nội bộ và bán hàng. Quý khách có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới ngochien@leanhelper.vn.

  THỎA THUẬN SỬ DỤNG


  Ghi danh học Lean Six Sigma

  Bạn cần giúp đỡ?

  Bạn có cần trợ giúp trong khi yêu cầu danh mục khóa học không? Hãy liên lạc chúng tôi nếu cần

  Liên hệ