P54. Hiểu về ISO 13053-1:2011(E) – Hướng dẫn Toàn diện về Phương pháp Six Sigma

Giới thiệu

Các tiêu chuẩn ISO đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, hiệu suất và sự nhất quán trong các ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Trong số những tiêu chuẩn này, ISO 13053-1:2011(E) đóng vai trò quan trọng đối với các tổ chức nhằm tăng cường quy trình của họ và đạt được sự xuất sắc vận hành thông qua phương pháp Six Sigma. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ISO 13053-1:2011(E) là gì và làm thế nào nó có thể mang lại lợi ích cho nỗ lực cải tiến quy trình của tổ chức của bạn.

ISO 13053-1:2011(E) là gì?

ISO 13053-1:2011(E) là một phần của loạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 13053, được phát triển để hướng dẫn các tổ chức trong việc triển khai phương pháp Six Sigma để cải thiện quy trình và hiệu suất tổ chức. Phần này của tiêu chuẩn tập trung vào phương pháp DMAIC, một cách tiếp cận cụ thể được sử dụng trong Six Sigma để định nghĩa, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát các quy trình.

Chi tiết về ISO 13053-1:2011(E):

 • Phương pháp DMAIC: Tiêu chuẩn mô tả chi tiết về các giai đoạn của phương pháp DMAIC và hướng dẫn cách triển khai mỗi giai đoạn một cách hiệu quả. Từ việc đặt mục tiêu dự án đến đo lường hiệu suất quy trình, phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề, cải thiện quy trình và duy trì kiểm soát, ISO 13053-1:2011(E) cung cấp các nguyên tắc cơ bản và bước thực hiện chi tiết cho mỗi giai đoạn.
 • Vai trò và Trách nhiệm: Tiêu chuẩn đề cập đến các vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong dự án Six Sigma, bao gồm Champions, Black Belts, Green Belts và Yellow Belts. Mỗi vai trò có một nhiệm vụ cụ thể trong việc triển khai và quản lý dự án, và tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với kiến thức và đào tạo của từng vai trò.
 • Yêu cầu về Đào tạo: ISO 13053-1:2011(E) xác định các yêu cầu tối thiểu về đào tạo cho các cá nhân tham gia vào dự án Six Sigma. Điều này đảm bảo rằng mọi người có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của họ trong dự án.
 • Ưu tiên và Lựa chọn Dự án: Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn về cách ưu tiên và lựa chọn các dự án Six Sigma dựa trên mục tiêu chiến lược kinh doanh và tiềm năng tác động đến hiệu suất tổ chức.
 • Công cụ và Kỹ thuật: Tiêu chuẩn liệt kê các công cụ và kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong các dự án Six Sigma, như phân tích thống kê, thiết kế thí nghiệm (DOE), và phân tích về cách thức và hậu quả của lỗi (FMEA).
 • Giám sát và Kiểm soát: Tiêu chuẩn nhấn mạnh sự quan trọng của việc giám sát tiến độ dự án và thực hiện biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng các cải tiến quy trình được duy trì và giữ ổn định theo thời gian.

Trong tất cả, ISO 13053-1:2011(E) không chỉ là một bộ hướng dẫn chi tiết cho Six Sigma mà còn là một công cụ quan trọng giúp tổ chức hiểu rõ và triển khai phương pháp cải tiến quy trình một cách hiệu quả.

Lợi ích của việc Triển khai ISO 13053-1:2011(E):

 1. Tăng cường Hiệu suất Quy trình: Bằng cách tuân thủ phương pháp DMAIC được mô tả trong ISO 13053-1:2011(E), tổ chức có thể nhận diện và giải quyết quy trình một cách có hệ thống, giúp tăng cường năng suất và giảm thiểu lãng phí.
 2. Nâng cao Chất lượng và Sự Hài lòng của Khách hàng: Six Sigma tập trung vào loại bỏ lỗi và cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, cuối cùng dẫn đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.
 3. Giảm Chi phí: Qua các cải tiến quy trình mục tiêu và các chiến lược ngăn chặn lỗi, tổ chức có thể giảm thiểu chi phí liên quan đến việc làm lại, phế liệu và khiếu nại của khách hàng.
 4. Ra quyết định dựa trên Dữ liệu: ISO 13053-1:2011(E) khuyến khích việc sử dụng các công cụ thống kê và kỹ thuật phân tích dữ liệu để ra quyết định dựa trên thông tin, tạo ra một văn hóa cải tiến liên tục trong tổ chức.

Tương quan giữa ISO 13053 và các Tiêu chuẩn khác

ISO 13053-1:2011(E) không tồn tại độc lập mà là một phần của hệ thống tiêu chuẩn quốc tế của ISO, liên quan chặt chẽ đến nhiều tiêu chuẩn khác như ISO 9001, ISO 18404 và ISO 21001. Bằng cách kết hợp các tiêu chuẩn này, tổ chức có thể xây dựng và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến liên tục một cách toàn diện.

ISO 9001:

Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng được công nhận toàn cầu, tập trung vào việc thiết lập, triển khai và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. ISO 9001 cung cấp một khung phương pháp tổng thể để tổ chức cải thiện quy trình và tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Tương quan giữa ISO 13053 và ISO 9001 nằm ở việc Six Sigma, đặc biệt là phương pháp DMAIC, có thể được tích hợp vào hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, giúp tăng cường hiệu quả và hiệu suất tổng thể.

ISO 18404:

ISO 18404 là tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về quản lý Six Sigma, cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho việc triển khai và duy trì các chương trình Six Sigma trong tổ chức. Tiêu chuẩn này đặc biệt quan trọng với các tổ chức muốn xây dựng nền tảng vững chắc cho các dự án Six Sigma và đảm bảo rằng các hoạt động Six Sigma được thực hiện một cách hiệu quả và đồng nhất trên toàn tổ chức.

ISO 21001:

ISO 21001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý giáo dục, thiết lập các yêu cầu cho các tổ chức giáo dục để cải thiện quy trình giảng dạy và học tập. Mặc dù không liên quan trực tiếp đến Six Sigma, nhưng tiêu chuẩn này cung cấp một cơ hội cho các tổ chức giáo dục để sử dụng các phương pháp Six Sigma để cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục, tăng cường hiệu quả và hiệu suất của hệ thống giáo dục.

Tổng cộng, việc kết hợp ISO 13053 với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001, ISO 18404 và ISO 21001 giúp tổ chức xây dựng và duy trì các hệ thống quản lý toàn diện, từ quản lý chất lượng đến cải tiến quy trình và quản lý giáo dục, đảm bảo rằng họ đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Tổ chức nào ở Việt Nam cung cấp đào tạo, tư vấn và cấp chứng chỉ LSS theo tiêu chuẩn ISO13053, ISO18404 và ISO21001? 

Lean Helper tự hào là một trong những tổ chức hàng đầu cung cấp các chương trình đào tạo Lean Six Sigma (LSS) và chứng chỉ tương ứng, với cam kết đem lại giá trị cao nhất cho người học và doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng việc đào tạo và phát triển nhân lực là một phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và cạnh tranh của mọi tổ chức.

Hợp tác với The Lean Six Sigma Company:

Chúng tôi hợp tác nhượng quyền đào tạo với The Lean Six Sigma Company, một trong những tổ chức hàng đầu về đào tạo Lean Six Sigma trên thế giới. Sự hợp tác này giúp chúng tôi đảm bảo rằng nội dung và phương pháp giảng dạy trong các khóa học của chúng tôi được phát triển và chứng nhận bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Chứng chỉ Lean Six Sigma và Tiêu chuẩn ISO:

Chương trình đào tạo Lean Six Sigma của chúng tôi được xây dựng với sự tương ứng chặt chẽ với các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 18404 và ISO 13053, ISO 21001. Chúng tôi tự hào thông báo rằng nội dung các khóa học đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 18404 và ISO 13053, ISO21001, đảm bảo rằng những người học của chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực Lean Six Sigma.

Chất lượng và Uy tín:

Chất lượng của các khóa học của chúng tôi đã được chứng minh và đánh giá cao tại thị trường Châu Âu suốt hơn 20 năm qua. Với sự tin dùng từ nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến cho người học những trải nghiệm đào tạo chất lượng và thú vị nhất.

Tóm lại, chương trình đào tạo và chứng chỉ Lean Six Sigma của chúng tôi không chỉ mang lại kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự phát triển cá nhân, mà còn đảm bảo rằng doanh nghiệp có được nguồn nhân lực có năng lực cao và đáp ứng được các yêu cầu quốc tế cao nhất.

Kết luận

ISO 13053-1:2011(E) là một nguồn tài nguyên quý giá cho các tổ chức muốn áp dụng phương pháp Six Sigma để cải tiến quy trình. Bằng việc tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn trong tiêu chuẩn này, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hoạt động của họ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn và có được lợi thế cạnh tranh trong thị trường. Nếu bạn đang nghiêm túc về việc thúc đẩy xuất sắc vận hành trong tổ chức của mình, ISO 13053-1:2011(E) là một công cụ không thể thiếu trong hành trình của bạn đến với sự xuất sắc vận hành.

Câu hỏi và Trả lời (Q&A):

1. ISO 13053-1:2011(E) là gì và tại sao nó quan trọng?

 • ISO 13053-1:2011(E) là một tiêu chuẩn quốc tế xác định phương pháp DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) được sử dụng trong các dự án Six Sigma. Nó quan trọng vì nó cung cấp hướng dẫn chi tiết và các nguyên tắc cơ bản để triển khai và quản lý các dự án Six Sigma một cách hiệu quả.

2. Làm thế nào ISO 13053-1:2011(E) có thể giúp tổ chức của tôi?

 • Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để tổ chức các dự án cải tiến quy trình, giúp bạn nhận diện và giải quyết các vấn đề quy trình một cách hiệu quả, tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giảm thiểu lãng phí và tăng cường hiệu suất tổng thể.

3. Các vai trò nào được đề cập trong ISO 13053-1:2011(E)?

 • Tiêu chuẩn đề cập đến các vai trò như Champions, Black Belts, Green Belts và Yellow Belts, mỗi vai trò có trách nhiệm và kiến thức cụ thể trong việc triển khai và quản lý các dự án Six Sigma.

4. ISO 13053-1:2011(E) có dành cho ngành công nghiệp nào?

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức sử dụng quy trình sản xuất cũng như dịch vụ và các quy trình giao dịch, không phụ thuộc vào ngành công nghiệp cụ thể.

5. Tôi cần tuân thủ những yêu cầu gì khi triển khai ISO 13053-1:2011(E)?

 • Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng các nhân viên tham gia các dự án Six Sigma được đào tạo đầy đủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Thứ hai, bạn cần tuân thủ quy trình DMAIC và các nguyên tắc cơ bản của Six Sigma khi triển khai các dự án.

6. Làm thế nào để lựa chọn dự án phù hợp cho Six Sigma?

 • Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn về cách ưu tiên và lựa chọn các dự án Six Sigma dựa trên mục tiêu chiến lược kinh doanh và tiềm năng tác động đến hiệu suất tổ chức.

7. Làm thế nào để đảm bảo rằng các cải tiến quy trình được duy trì sau khi triển khai?

 • ISO 13053-1:2011(E) khuyến khích việc giám sát tiến độ dự án và thực hiện biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng các cải tiến quy trình được duy trì và giữ ổn định theo thời gian.

8. Tiêu chuẩn này có sẵn ở đâu và làm thế nào để áp dụng nó vào tổ chức của tôi?

 • ISO 13053-1:2011(E) có thể được mua từ các tổ chức phân phối tiêu chuẩn hoặc từ trang web chính thức của ISO. Để áp dụng nó vào tổ chức của bạn, bạn có thể cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia hoặc đào tạo để đảm bảo triển khai hiệu quả. Liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết: info@leanhelper.vn, 097 420 8311 (zalo).

Những cộng đồng chuyên gia Lean Six Sigma nào cho các doanh nghiệp tại Việt Nam?

Quý độc giả có thể tham gia các nhóm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm bổ ích qua các kênh sau:

Học Lean Six Sigma ở đâu, tham khảo ngay lịch học: Lean Six Sigma danh cho doanh nghiệp và chuyên gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *