P58. Phương pháp tư duy Sáu Chiếc Mũ trong Giải Quyết Vấn Đề – Six Thinking Hat

Phương pháp tư duy sáu chiếc mũ

Tổng Quan

Phương pháp tư duy Sáu Chiếc Mũ, hay còn được biết đến với tên gọi tiếng Anh là “Six Thinking Hats”, là một kỹ thuật thiết kế nhằm khuyến khích suy nghĩ đa chiều và sáng tạo. Được phát triển bởi Tiến sĩ Edward de Bono vào những năm 1980, phương pháp này đã trở thành một công cụ quan trọng trong giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả cho các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới.

Tên “Sáu Chiếc Mũ” không chỉ đơn thuần là một biểu tượng mà nó còn mô tả một hệ thống suy nghĩ đa dạng, trong đó mỗi chiếc mũ đại diện cho một cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề. Mỗi màu sắc của mỗi chiếc mũ đều có ý nghĩa riêng, giúp hướng dẫn suy nghĩ của người tham gia theo từng góc độ khác nhau.

Phương pháp Sáu Chiếc Mũ không chỉ giúp kích thích suy nghĩ đa chiều mà còn tạo điều kiện cho mọi người tham gia tương tác và đóng góp ý kiến một cách tích cực. Bằng cách sử dụng các mũ trắng, đỏ, đen, vàng, lục và xanh dương, nhóm có thể phân tích vấn đề một cách toàn diện từ nhiều góc độ khác nhau, từ thông tin khách quan đến cảm xúc và ý tưởng sáng tạo.

Qua đó, phương pháp Sáu Chiếc Mũ không chỉ giúp tăng cường quá trình đưa ra quyết định mà còn tạo điều kiện cho sự sáng tạo và đổi mới trong quản lý và giải quyết vấn đề. Chính vì thế, nó đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong hội nhập và phát triển của các tổ chức và cá nhân trong thế kỷ 21.

Phương pháp tư duy sáu chiếc mũ
Phương pháp tư duy sáu chiếc mũ

Credit: Igor Buinevici

Sáu chiếc mũ

Phương pháp Sáu Chiếc Mũ là một kỹ thuật suy nghĩ đa chiều, được thiết kế để khuyến khích suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau. Mỗi chiếc mũ đặc trưng cho màu sắc sau đây đại diện cho một loại suy nghĩ cụ thể, từ sự khách quan và logic đến cảm xúc và sáng tạo. Bằng cách sử dụng các mũ với màu khác nhau này, nhóm có thể phân tích vấn đề một cách toàn diện và đưa ra quyết định thông suốt và cân nhắc.

 1. Chiếc Mũ Trắng (White Hat):
  • Màu sắc: Trắng
  • Suy nghĩ: Tính logic và khách quan. Tập trung vào việc thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu, sự thật và số liệu.
  • Nhiệm vụ: Đưa ra các thông tin khách quan, xác thực và chứng minh được. Cung cấp căn cứ và sự hiểu biết.
 2. Chiếc Mũ Đỏ (Red Hat):
  • Màu sắc: Đỏ
  • Suy nghĩ: Tập trung vào cảm xúc và trực giác cá nhân. Không cần phải giải thích hoặc chứng minh.
  • Nhiệm vụ: Phát biểu về cảm xúc, sự đồng cảm, hoặc nhận định cá nhân mà không cần phải giải thích lý do.
 3. Chiếc Mũ Đen (Black Hat):
  • Màu sắc: Đen
  • Suy nghĩ: Phê phán và cảnh báo. Tập trung vào việc tìm ra các rủi ro, hạn chế và điểm yếu của kế hoạch hoặc quyết định.
  • Nhiệm vụ: Phân tích các khía cạnh tiêu cực, đánh giá rủi ro và nhận diện các vấn đề tiềm ẩn.
 4. Chiếc Mũ Vàng (Yellow Hat):
  • Màu sắc: Vàng
  • Suy nghĩ: Tích cực và lạc quan. Tập trung vào những lợi ích, cơ hội và giải pháp tích cực.
  • Nhiệm vụ: Phát triển các ý tưởng và giải pháp tích cực, nhận ra những điều tốt đẹp và tiềm năng.
 5. Chiếc Mũ Lục (Green Hat):
  • Màu sắc: Xanh lá cây
  • Suy nghĩ: Sáng tạo và phân tích. Tập trung vào việc tạo ra ý tưởng mới, đưa ra các giả thuyết và phát triển các kế hoạch hành động.
  • Nhiệm vụ: Tạo ra các ý tưởng mới, đưa ra các cách tiếp cận sáng tạo và phát triển các phương án giải quyết.
 6. Chiếc Mũ Xanh Dương (Blue Hat):
  • Màu sắc: Xanh dương
  • Suy nghĩ: Quản lý và điều hành. Tập trung vào việc tổ chức, lên kế hoạch và điều chỉnh quá trình suy nghĩ.
  • Nhiệm vụ: Quản lý quá trình suy nghĩ, đưa ra các hướng dẫn và điều chỉnh lịch trình của cuộc họp hoặc phiên thảo luận.

Phương thức triển khai

Chuẩn bị: Trước khi bắt đầu, xác định rõ mục tiêu và phạm vi của cuộc họp hoặc phiên thảo luận. Chắc chắn rằng tất cả các thành viên tham gia đã hiểu và đồng ý với quy tắc của phương pháp Sáu Chiếc Mũ.

Phân chia mũ: Mỗi màu sắc của mỗi chiếc mũ đại diện cho một loại suy nghĩ khác nhau. Các mũ có thể được phân chia trước hoặc được chỉ định theo từng giai đoạn của cuộc họp. Ví dụ, một cuộc họp có thể bắt đầu với Mũ Trắng, sau đó di chuyển sang Mũ Đỏ, và tiếp tục theo thứ tự.

Suy nghĩ từng chiếc mũ: Mỗi khi đến lượt một màu sắc cụ thể, tất cả các thành viên tham gia sẽ tập trung suy nghĩ và đưa ra ý kiến dựa trên góc nhìn của mũ đó. Ví dụ, khi đến lượt Mũ Đen, các thành viên sẽ tập trung vào việc đánh giá các rủi ro và thách thức của vấn đề.

Ghi chép và thảo luận: Trong suốt quá trình suy nghĩ, quan trọng là ghi chép lại ý kiến và thảo luận một cách cẩn thận. Điều này giúp đảm bảo rằng tất cả các ý kiến được ghi lại và có thể được xem xét sau này.

Tổng kết và ra quyết định: Sau khi mỗi chiếc mũ đã được thảo luận, nhóm sẽ tổng kết các ý kiến và thông tin quan trọng từ mỗi góc nhìn. Cuối cùng, dựa trên thông tin thu thập được từ tất cả các mũ, nhóm sẽ đưa ra quyết định hoặc kế hoạch hành động.

Đánh giá và cải thiện: Sau khi quyết định đã được đưa ra, quan trọng là đánh giá và cải thiện quy trình sử dụng Phương pháp Sáu Chiếc Mũ. Phản hồi từ các thành viên và việc điều chỉnh quy trình có thể giúp tăng cường hiệu suất và hiệu quả của phương pháp.

Trong ngữ cảnh của Lean Six Sigma

Việc sử dụng Phương Pháp Sáu Chiếc Mũ có thể giúp nhóm dự án hiểu rõ hơn về vấn đề cần giải quyết và tìm ra các phương án cải tiến mới.

Đầu tiên, Chiếc Mũ Trắng có thể được sử dụng để thu thập thông tin và dữ liệu về vấn đề hiện tại. Điều này giúp định rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và xác định các điểm yếu trong quy trình hiện tại. Tiếp theo, Chiếc Mũ Đen được sử dụng để đánh giá rủi ro và hạn chế trong quy trình, từ đó đảm bảo rằng mọi khả năng thất bại đã được xem xét và đối phó.

Sau đó, Chiếc Mũ Vàng và Lục được sử dụng để tìm kiếm cơ hội và giải pháp mới. Nhóm dự án sẽ tập trung vào việc phát triển các ý tưởng sáng tạo và tìm ra các phương án giải quyết mới mà có thể mang lại lợi ích lớn cho tổ chức. Chiếc Mũ Xanh Dương lên kế hoạch thực hiện các phương án cải tiến và đảm bảo rằng các bước cụ thể được xác định để triển khai chúng.

Cuối cùng, việc sử dụng Chiếc Mũ Đỏ để theo dõi cảm xúc và phản hồi từ các bên liên quan, cùng với Chiếc Mũ Trắng để thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu suất sau khi triển khai, giúp đảm bảo rằng các giải pháp được triển khai một cách hiệu quả và có thể được cải thiện theo thời gian.

Câu Hỏi và Trả Lời

Câu Hỏi: Phương Pháp Sáu Chiếc Mũ là gì? Trả Lời: Phương Pháp Sáu Chiếc Mũ là một kỹ thuật suy nghĩ đa chiều, trong đó mỗi “mũ” đại diện cho một cách suy nghĩ cụ thể.

Câu Hỏi: Làm thế nào Phương Pháp Sáu Chiếc Mũ được áp dụng trong Lean Six Sigma? Trả Lời: Phương Pháp Sáu Chiếc Mũ có thể được áp dụng trong Lean Six Sigma để tăng cường quá trình giải quyết vấn đề và cải thiện hiệu suất tổ chức.

Câu Hỏi: Mỗi chiếc mũ đại diện cho loại suy nghĩ nào? Trả Lời: Mỗi chiếc mũ có một màu sắc và đại diện cho một loại suy nghĩ cụ thể, bao gồm logic và khách quan (Trắng), cảm xúc và trực giác (Đỏ), phê phán và cảnh báo (Đen), tích cực và lạc quan (Vàng), sáng tạo và phân tích (Lục), và quản lý và điều hành (Xanh Dương).

Câu Hỏi: Mục tiêu chính của việc sử dụng Phương Pháp Sáu Chiếc Mũ là gì? Trả Lời: Mục tiêu chính là khuyến khích suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau và tạo ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả.

Câu Hỏi: Làm thế nào Chiếc Mũ Trắng được sử dụng trong quy trình Lean Six Sigma? Trả Lời: Chiếc Mũ Trắng được sử dụng để thu thập thông tin và dữ liệu về vấn đề cần giải quyết, từ đó xác định nguyên nhân gốc rễ và điểm yếu trong quy trình hiện tại.

Câu Hỏi: Chiếc Mũ Đen được sử dụng để làm gì trong Lean Six Sigma? Trả Lời: Chiếc Mũ Đen được sử dụng để đánh giá rủi ro và hạn chế trong quy trình, từ đó đảm bảo rằng mọi khả năng thất bại đã được xem xét và đối phó.

Câu Hỏi: Làm thế nào Chiếc Mũ Vàng và Lục có thể giúp trong việc giải quyết vấn đề? Trả Lời: Chiếc Mũ Vàng và Lục giúp tìm kiếm cơ hội và giải pháp mới, từ việc phát triển ý tưởng sáng tạo đến việc tạo ra các phương án giải quyết mới.

Câu Hỏi: Làm thế nào Chiếc Mũ Xanh Dương được sử dụng trong quy trình Lean Six Sigma? Trả Lời: Chiếc Mũ Xanh Dương được sử dụng để lên kế hoạch thực hiện các phương án cải tiến và đảm bảo rằng các bước cụ thể được xác định để triển khai chúng.

Câu Hỏi: Chiếc Mũ Đỏ được sử dụng để làm gì sau khi triển khai các giải pháp trong Lean Six Sigma? Trả Lời: Chiếc Mũ Đỏ được sử dụng để theo dõi cảm xúc và phản hồi từ các bên liên quan, đồng thời Chiếc Mũ Trắng được sử dụng để thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu suất sau khi triển khai.

Câu Hỏi: Tại sao việc sử dụng Phương Pháp Sáu Chiếc Mũ trong Lean Six Sigma là quan trọng? Trả Lời: Việc sử dụng Phương Pháp Sáu Chiếc Mũ trong Lean Six Sigma giúp đảm bảo rằng mọi khía cạnh của vấn đề được xem xét và tạo ra các gi

Những cộng đồng chuyên gia Lean Six Sigma nào cho các doanh nghiệp tại Việt Nam?

Quý độc giả có thể tham gia các nhóm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm bổ ích qua các kênh sau:

Học Lean Six Sigma ở đâu, tham khảo ngay lịch học: Lean Six Sigma danh cho doanh nghiệp và chuyên gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *