Hệ Thống Sản Xuất Tinh Gọn (Lean) Tại Nike – NOS (Nike Operation System) #2

Năm 1998, nhóm R & D đang tìm kiếm sự thay đổi mới trong phương pháp sản xuất. Vào thời điểm đó, rất nhiều công ty đang áp dụng ‘Lean’ và ‘6 sigma’ như là một phương pháp đổi mới trong quản trị sản xuất và kinh doanh. Sau khi nghiên cứu xem nên đi […]

Hệ Thống Sản Xuất Tinh Gọn (Lean) tại Nike – NOS (Nike Operation System) #3

Nike muốn thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất giày dép (footwear) thông qua hệ thống sản xuất tinh gon (Lean). Trong khoảng hơn 50 năm, quy trình sản xuất giày dép đã được sản xuất theo cùng một cách giống nhau bất kể vị trí địa lý (quốc gia) hay công ty (nhà […]

Lean Six Sigma – Cấp độ đai trắng (White Belt)

Giới thiệu khóa học Lean Six Sigma (LSS) là một trong những phương pháp luận phổ biến nhất về cách thức triển khai và duy trì cải tiến hiệu quả vận hành trong quy trình của các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Đối với doanh nghiệp, công ty có thể tiết kiệm chi […]

Lean Six Sigma tại Việt Nam

Lean Six Sigma là một bộ công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong cải tiến quy trình giúp các tổ chức tối ưu hóa hiệu suất của họ. Nó đã được sử dụng để đạt hiệu quả cao trong nhiều ngành công nghiệp và đang nhanh chóng trở nên phổ biến ở Việt […]

Các đặc tính của Sản Xuất Tinh Gọn (Lean Production Systems)

Nguyễn Ngọc Hiền Ngày nay, một lượng lớn dữ liệu đã được tạo ra và làm tăng nhu cầu phân tích dữ liệu. Dữ liệu không chỉ ở dạng số liệu, mà còn ở dạng văn bản. Điều đó dẫn đến thuật ngữ khoa học dữ liệu (data science) nói chung và Khai Thác Dữ […]

Phương Pháp Chuyển Đổi Nhanh (SMED)

NGUYỄN NGỌC HIỀN Một trong những công cụ cải tiến sản xuất làm nên đặc trưng riêng của hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System) là phương pháp chuyển đổi nhanh, và được biết với tên quốc tế là SMED (Single-Minute Exchange of Die). Giảm thời gian chuyển đổi chính là mục tiêu chính […]

Tái thiết kế hệ thống thu bụi trong quy trình đánh bóng EVA

Nguyễn Ngọc Hiền Không chỉ kỹ thuật phân tích dữ liệu quan trọng trong Vận Hành Tối Ưu (Operations Excellence), mà tư duy kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng để giải quyết vấn đề cũng như tối đa hóa hiệu quả và hiệu suất của các quy trình liên quan. Bài này trình […]

Trực quan hóa bảng chỉ số hiệu quả vận hành trọng yếu (KPIs)

Nguyễn Ngọc Hiền Để duy trì và cải thiện năng suất của người vận hành, nhà quản lý cần đo lường hiệu quả vận hành và từ đó đưa ra các chương trình khuyến khích phù hợp để khuyến khích người vận hành đạt được mục tiêu hiệu quả sản xuất. Bài viết này không […]

Mô hình lập kế hoạch hàng tồn kho

NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Sự phức tạp trong việc quản lý hàng tồn kho trong một doanh nghiệp thực sự là rất nổi bật, điều này làm tăng nhu cầu về mô hình để tính toán hợp lý mức tồn kho (như cổ phiếu an toàn,..). Các mức cổ phiếu này được tính bằng […]

Các Cấp Độ Tư Duy

Levels of Cognition NGUYỄN NGỌC HIỀN Tóm tắt: Chu trình cải tiến DMAIC [Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải thiện), Control (Kiểm soát)] mô tả các bước cải tiến quy trình một cách có hệ thống theo phương pháp Six Sigma. Song song với cách tiếp cận DMAIC, cách thức […]