P14. Phương Pháp Chuyển Đổi Nhanh (SMED)

Chuyển Đổi Nhanh (Single-Minute Exchange of Die)

Một trong những công cụ cải tiến sản xuất làm nên đặc trưng riêng của hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System) là phương pháp chuyển đổi nhanh, và được biết với tên quốc tế là SMED (Single-Minute Exchange of Die). Giảm thời gian chuyển đổi chính là mục tiêu chính của phương pháp này bằng cách phân biệt các hoạt động trực tiếp (internal activities), hoạt động gián tiếp (external activities) và từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện giúp giảm thời gian tổng của các hoạt động này.

SMED tập trung vào việc giảm thời gian chuyển đổi từ một sản phẩm hoặc quy trình sản xuất sang sản phẩm hoặc quy trình khác, nhằm tăng cường hiệu suất và linh hoạt của quá trình sản xuất. Dưới đây là cách triển khai phương pháp SMED:

  1. Xác định và phân loại các hoạt động: Đầu tiên, đội ngũ thực hiện SMED phải xác định và phân loại các hoạt động trong quá trình chuyển đổi. Các hoạt động này có thể được chia thành hai loại: hoạt động thực hiện trong khi máy móc đang hoạt động (external setup) và hoạt động thực hiện khi máy móc tạm ngừng (internal setup).
  2. Phân chia công việc: Đội ngũ SMED cần phân chia công việc giữa nhóm ngoại vi (external) và nhóm nội vi (internal). Nhóm ngoại vi chịu trách nhiệm chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ và các tài liệu khác trước khi chuyển đổi bắt đầu, trong khi nhóm nội vi tiến hành các công việc cần thiết trong quá trình tạm dừng máy móc.
  3. Tiến hành phân tích SMED: Đội ngũ SMED tiến hành phân tích chi tiết các hoạt động trong quá trình chuyển đổi. Mục tiêu là tìm ra các bước có thể được thực hiện trong quá trình tạm dừng máy móc, nhằm giảm thiểu thời gian chuyển đổi. Các bước này có thể làm đồng thời, song song hoặc trước khi máy móc tạm dừng.
  4. Đối chiếu và sắp xếp lại các công đoạn công việc: Dựa trên kết quả phân tích, đội ngũ SMED đối chiếu và sắp xếp lại các công đoạn công việc để tối ưu hóa thời gian chuyển đổi. Các bước không cần thiết hoặc có thể được thực hiện trước hoặc song song sẽ được loại bỏ hoặc thực hiện đồng thời để giảm thiểu thời gian.
  5. Thực hiện và theo dõi: Sau khi áp dụng các thay đổi và cải tiến từ phân tích SMED, quá trình chuyển đổi được triển khai. Đội ngũ SMED cần theo dõi và đánh giá kết quả để xác định hiệu suất và tìm kiếm cơ hội cải tiến tiếp theo.

Qua việc triển khai phương pháp SMED, doanh nghiệp có thể đạt được những lợi ích quan trọng như tăng cường hiệu suất, giảm thời gian chờ đợi, tăng khả năng linh hoạt và giảm lãng phí. SMED đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện quá trình sản xuất và đạt được sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp.

Case study

Thông qua bài này, người đọc sẽ được bổ sung thêm một ví dụ thực tế về ứng dụng phương pháp SMED đối với máy cắt bán tự động trong lĩnh vực sản xuất giày.

Nguyen, H. N., & Huynh, N. H. (2019). Optimizing equipment efficiency: An application of SMED methodology for SMEsThe Journal of Agriculture and Development 18(3), 1-9.

Bằng cách xem qua bài viết này, bạn có thể nắm bắt được thành phần chính của kỹ thuật SMED để cải thiện hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE):

  1. Khái niệm về OEE (Overall Equipment Effectiveness) và SMED
  2. Cách tiếp cận thực tế về triển khai SMED
  3. Quy trình thu thập dữ liệu thực tế của OEE
  4. Ứng dụng thực tế trong ngành giày dép

Để tham khảo các biểu mẫu thực hiện phương pháp SMED, hãy để lại các bình luận bên dưới.

Tham gia chương trình: Lean Six Sigma

2 những suy nghĩ trên “P14. Phương Pháp Chuyển Đổi Nhanh (SMED)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *