Ứng Dụng Học Master Lean Six Sigma

Ứng dụng - Master Lean Six Sigma

Ứng dụng Android – Master Lean Six Sigma

Tải ứng dụng tại đây: Play Store

Vừa “HỌC”, vừa “CHƠI”, “GIÁ” lại tốt!!

Ứng dụng Android – Master Six Sigma là một chương trình giảng dạy gồm 999 câu hỏi Lean Six Sigma. Chương trình giảng dạy này được cập nhật thường xuyên trực tuyến để đảm bảo kiến thức mới nhất trong lĩnh vực này.

Mỗi câu hỏi được nhóm lại ở tất cả các cấp độ thích hợp của Lean Six Sigma, từ: White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Lean Practitioner, Black Belt đến Master Black Belt. Quan trọng hơn, mỗi câu hỏi được kết hợp với lời giải thích tạo điều kiện cho người học nắm vững các điểm học tập quan trọng. Hơn nữa, các tính năng sau đây được thiết kế đặc biệt để:

  • Cung cấp hơn 999 câu hỏi LSS với các đáp án kèm theo
  • Cấu trúc câu hỏi 6 LOẠI và 30 CẤP ĐỘ: White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Lean Practitioner, Black Belt đến Master Black Belt
  • Giao diện độc quyền, trực quan
  • Chế độ học tập – Mỗi câu hỏi được ghép nối với một lời giải thích rõ ràng và hữu ích. Học theo tốc độ của riêng của bạn!
  • Chế độ kiểm tra – Được thiết kế để mô phỏng bài kiểm tra thực tế với 200 câu hỏi trong 2 giờ
  • Thường xuyên CẬP NHẬT các câu hỏi để đảm bảo kiến thức mới nhất
  • THEO DÕI kết quả kiểm tra của bạn một cách trực quan

Chi tiết: Gihub

Các ấn phẩm khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *