CHIA SẺ KIẾN THỨC - THỐNG KÊ Ứng DỤNG VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

Chia sẻ kiến thức hữu ích nhất qua các bài báo, biểu mẫu và sản phẩm có tính ứng dụng cao

Đào tạo & huấn luyện trực tuyến và tại lớp cho các học viên và công ty

Xây dựng mạng lưới kết nối các học viên và chuyên gia cho các hoạt động tối ưu hóa quy trình tại các công ty sản xuất và dịch vụ

LandingPage_3rd
Chia Sẻ Kiến Thức
Chia Sẻ Kiến Thức
Đào Tạo Và Tư Vấn
Đào Tạo Và Tư Vấn
Dịch vụ tư vấn với các chuyên gia
Dịch vụ tư vấn với các chuyên gia
Mạng lưới kết nối các học viên, chuyên gia, và công ty
Mạng lưới kết nối các học viên, chuyên gia, và công ty
Triển khai các dự án cải tiến tại công ty
Triển khai các dự án cải tiến tại công ty
Hợp tác đôi bên cùng có lợi
Hợp tác đôi bên cùng có lợi

Khi Tham Gia, Bạn Sẽ Nhận

Kiến Thức

Chúng tôi chia sẻ, đào tạo và huấn luyện ứng dụng những kiến ​​thức và phương pháp hữu ích trong lĩnh vực thống kê ứng dụng (Six Sigma, mô phỏng) và cải tiến liên tục (ví dụ: Sản Xuất Tinh Gọn / Lean, Bảo Trì Năng Suất Tổng Thể / Total Productive Maintenance) cho các hoạt động sản xuất và dịch vụ.

Trao đổi giá trị giữa công ty, học viên và chuyên gia

Chúng tôi cung cấp một thị trường mở và sáng tạo, nơi các công ty, học viên và chuyên gia hợp tác với nhau để hoàn thành các dự án cải tiến mang lại giá trị sinh lời cho cả hai bên. Tại đây, các học viên và chuyên gia của chúng tôi đào tạo và huấn luyện nhân viên của công ty thực hiện các dự án cải tiến; trong khi công ty hợp tác với các học viên và chuyên gia để khai thác kiến thức và kinh nghiệm của họ trong việc triển khai các dự án cải tiến.

Mạng lưới kết nối các học viên và chuyên gia

Chúng tôi xây dựng một mạng lưới các học viên và chuyên gia, nơi bạn có thể tham gia với tư cách là một đối tác tích cực. Tại đây, bạn sẽ hướng dẫn các thành viên trong nhóm - cũng như bạn sẽ được những chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn - thực hiện các dự án cải tiến thiết thực.

Hợp tác đôi bên cùng có lợi

Mục tiêu của chúng tôi là tối đa hóa giá trị thông qua sự hợp tác đôi bên cùng có lợi cho tất cả các bên: học viên, chuyên gia và công ty. Đối với các học viên và chuyên gia, họ được cung cấp kiến ​​thức thông qua việc đào tạo và huấn luyện bởi mạng lưới các chuyên gia; họ có cơ hội kiếm thu nhập dựa trên việc đào tạo, huấn luyện và thực hiện các dự án cải tiến. Đối với các công ty, nhân viên được đào tạo và huấn luyện để cải thiện quy trình sản xuất và kinh doanh theo hướng tối ưu hóa, dẫn đến các dự án cải tiến có lợi nhuận.

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Thật tốt khi các chuyên gia của Lean Helper biết lắng nghe, hiểu và đưa ra những ý tưởng cải tiến tuyệt vời cho các vấn đề về chất lượng và quy trình sản xuất mà tôi đang quản lý.

Duy Nguyen

Duy Nguyen
Director, Antinmedia Company

Tôi rất vui khi trở thành thành viên trong mạng lưới các chuyên gia của Lean Helper. Các chuyên gia đã đào tạo và huấn luyện tôi thực hiện các dự án cải tiến tại công ty tôi đang công tác. Hơn nữa, tôi cũng được mời tham gia và thực hiện các dự án Lean Six Sigma tại các nhà máy sản xuất khác, giúp tôi nâng cao kinh nghiệm và kiếm thu nhập thông qua các dự án đào tạo, huấn luyện và tư vấn.

Hien

Hien Nguyen
Six Sigma Champion, On Semiconductor Viet Nam

ĐỪNG BỎ LỠ CUỐN SÁCH NÀY!!

Nội dung cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp một loạt các kỹ thuật khai thác dữ liệu thông dụng trong công việc, từ kế toán đến kỹ sư sản xuất. Ngoài ra, cấu trúc của cuốn sách giúp người đọc nhanh chóng tham khảo đầy đủ các hàm và cú pháp giúp đơn giản hóa quá trình phân tích dữ liệu.

Đặt Sách Ngay trên Tiki