CÔNG TY TNHH LEAN HELPER là doanh nghiệp năng động và đổi mới trong lĩnh vực đạo tạo và huấn luyện, quản lý và thực hiện dự án: Thống Kê Ứng Dụng và Cải Tiến trong Sản xuất và Dịch vụ. Các nhóm chuyên gia của chúng tôi biết chính xác làm thế nào để làm cho dự án của bạn có lợi nhuận và đúng tiến độ dự án.

Chúng tôi cũng là đại diện duy nhất nhượng nguyền thương mại — thuộc The Lean Six Sigma Company — các chương trình đạo tạo quốc tế Lean Six Sigma theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 18404 + ISO 13053, tương đương tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9602-1:2013.

Thông Tin Liên Hệ

Email: ngochien@leanhelper.vn

ĐT (Zalo): 097 420 8311

Facebook Group