P16. Trực Quan Hóa Bảng Chỉ Số Hiệu Quả Vận Hành

Trực Quan Hóa Bảng Chỉ Số Hiệu Quả Vận Hành Trọng Yếu (KPIs)

Để duy trì và cải thiện năng suất của người vận hành, nhà quản lý cần đo lường hiệu quả vận hành và từ đó đưa ra các chương trình khuyến khích phù hợp để khuyến khích người vận hành đạt được mục tiêu hiệu quả sản xuất. Bài viết này không chỉ cho thấy một hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả sản xuất (KPI dashboard) đã được thực hiện như thế nào mà hệ thống này còn được trình bày một cách trực quan.

Bài viết này đề xuất hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả sản xuất của người vận hành dựa trên kinh nghiệm thực tế của tác giả trong quy trình sản xuất giàn giáo (scaffolding), nơi người vận hành chủ yếu tương tác với máy móc trong sản xuất. Cụ thể, ba loại chỉ số KPIs — hiệu quả vận hành, hành vi và trách nhiệm — được áp dụng trong trường hợp này. Bảng chỉ số KPI sau đây được xây dựng như hình minh họa sau:

Trực Quan Hóa Bảng Chỉ Số Hiệu Quả Vận Hành Trọng Yếu (KPIs)
Trực Quan Hóa Bảng Chỉ Số Hiệu Quả Vận Hành Trọng Yếu (KPIs)

Bảng hiển thị KPI — có tương tác với người dùng — cho thấy cách đánh giá một cách trực quan hiệu quả sản xuất của từng người vận hành. Điều này cũng cho phép công ty quản lý các chính sách khuyến khích nói riêng, hiệu quả và năng xuất sản xuất nói chung.

Mục tiêu chính là làm thế nào dữ liệu có thể được sử dụng để khám phá mô hình năng suất của người vận hành nói riêng và hiệu quả sản xuất nói chung, và do đó có thể phát hiện ra những cải tiến tiềm năng và sau đó thực hiện các hành động cải tiến phù hợp. Hình minh họa sau đây thể hiện dữ liệu thời gian thực ở chế độ tương tác theo mô hình năng suất và lỗi chất lượng cho mỗi máy và trạm làm việc. Điều này giúp tăng cường sự hiểu biết về mức độ hiệu quả hiện tại của trạm làm việc.

Productivity Dashboard
Productivity Dashboard

Nếu bạn quan tâm đến mẫu ở trên, hãy để lại bình luận!

Muốn tham gia các chương trình đạo tào: Lean Six Sigma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *