P15. Cải tiến Hệ Thống Thu Bụi Trong Quy Trình Đánh Bóng EVA

Lên ý tưởng cải tiến

Không chỉ kỹ thuật phân tích dữ liệu quan trọng trong Vận Hành Tối Ưu (Operations Excellence), mà tư duy kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng để giải quyết vấn đề cũng như tối đa hóa hiệu quả và hiệu suất của các quy trình liên quan. Bài này trình bày một vấn đề về thiết kế thực tế trong quy trình sản xuất giày; cụ thể là quy trình đánh bóng EVA, tồn tại trong nhiều năm và gây tổn thất đáng kể về chất lượng cho công ty.

Bụi được tạo ra bởi quá trình mài bề mặt của tấm EVA đã được thải ra môi trường một phần thông qua hệ thống xử lý bụi. Sự phát thải của các hạt EVA thực sự gây bất lợi không chỉ môi trường mà còn cho sức khỏe và an toàn, và chất lượng (các sản phẩm in lụa bị bám bụi). Giải pháp là tái cấu trúc hệ thống xử lý bụi (trước và sau cải tiến) như minh họa như sau:

Lean project
Lean project

Sau cải tiến, hệ thống xử lý bụi theo chu trình khép kín làm các hạt bụi EVA không bao giờ được phát ra môi trường. Việc này không chỉ cải thiện môi trường xung quanh mà còn giảm khuyết tật chất lượng (các sản phẩm in lụa bị bám bụi).

Phân tích lợi ích và chi phí (Benefit / Cost Analysis)

Ước tính lợi ích và chi phí của bất kỳ dự án cải tiến nào là một yếu tố thành công rất cơ bản. Ước tính này giúp bạn xem xét lại liệu dự án có đáng để thực hiện hay không. Đối với trường hợp “hệ thống xử lý bụi theo chu trình khép kín” như trên, việc phân tích lợi ích và chi phí của dự án được trình bày như sau:

Improvement method
Improvement method

So sánh lợi ích và chi phí giữa trước và sau cải tiến hệ thống xử lý bụi EVA giúp đo lường tiềm năng của dự án.

Tham gia chương trình học: Lean Six Sigma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *