P46. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS, Giai Đoạn 16

Cách Hiện Đại Hóa Quản Lý Nhóm: Yêu Cầu Thứ Tám cho Tổ Chức VSM [...]

P44. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS, Giai Đoạn 14

Hệ thống sản xuất kéo, hay còn gọi là “pull production system” trong tiếng Anh, [...]

P43. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS, Giai Đoạn 13

Trong bối cảnh kinh doanh ngày nay diễn ra nhanh chóng, tối ưu hóa quy [...]