P55. Hiểu về ISO 18404:2015(E) – Hướng Dẫn về Năng Lực Six Sigma và Lean Cho Tổ Chức

Giới thiệu Trong lĩnh vực các phương pháp cải tiến quy trình, Six Sigma và

P54. Hiểu về ISO 13053-1:2011(E) – Hướng dẫn Toàn diện về Phương pháp Six Sigma

Giới thiệu Các tiêu chuẩn ISO đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm

P49. Six Sigma quá khứ và ngay nay?

Six Sigma quá khứ và nay Cách đây hai mươi năm, không có công ty

P28. Quy trình Các bước Thiết kế thực nghiệm (Design of Experiments)

Quy trình Thiết kế thực nghiệm trong Lean Six Sigma Chào bạn! Trong bài viết

Khai Thác Dữ Liệu Với R

LỜI MỞ ĐẦU Phân tích dữ liệu là một trong các chủ đề được quan

P21. Ứng Dụng ANOVA Trong Chất Lượng

ANOVA là viết tắt của từ ANalysis Of VAriance. ANOVA là một phương pháp thống