Phương Pháp Tính OEE Trong Lĩnh Vực Sản Xuất Giày

OEE Methodology for Footwear Production Line Nguyễn Ngọc Hiền Tóm tắt: OEE, overall equipment effectiveness, là một thuật ngữ cũng như thông số phổ biến trong Lean và TPM (total productive maintenance). Phương pháp tính OEE khá là tổng quát với kết quả từ tích 3 thành phần – Availability (thời gian), Quality (chất lượng), […]