Trực quan hóa bảng chỉ số hiệu quả vận hành trọng yếu (KPIs)

Nguyễn Ngọc Hiền Để duy trì và cải thiện năng suất của người vận hành, nhà quản lý cần đo lường hiệu quả vận hành và từ đó đưa ra các chương trình khuyến khích phù hợp để khuyến khích người vận hành đạt được mục tiêu hiệu quả sản xuất. Bài viết này không […]