KHÓA HỌC Lean Six Sigma

Trung tâm Đào tạo Lean Helper — hợp tác cùng The Lean Six Sigma Company

P.30 Học Lean Six Sigma ở đâu và kinh nghiệm học

Giới thiệu Lean Six Sigma là một phương pháp mạnh mẽ kết hợp giữa các

P07. Lean Six Sigma – Cấp độ đai trắng (White Belt)

Giới thiệu khóa học Lean Six Sigma (LSS) là một trong những phương pháp luận