Lean Six Sigma White Belt

Đến với khóa học Ứng dụng Lean Six Sigma trong cải tiến sản xuất và dịch vụ (Cấp độ đai trắng – White Belt) doanh nghiệp và học viên sẽ được khơi gợi về lợi ích tiềm tàng từ ứng dụng LSS trong quản lý và cải tiến sản xuất và dịch vụ. Đối với doanh nghiệp, khóa học hình thành nhận thức và định hướng triển khai LSS trong doanh nghiệp. Đối với chuyên gia và nhân viên kỹ thuật, khóa học giúp học viên hiểu được những khái niệm cơ bản về LSS — tương ứng với cấp độ đai trắng (White belt) — để tạo tiền đề tham gia vào các dự án cải tiến trong doanh nghiệp.