P34. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS (Nike Operation System), Giai Đoạn 6

Kaizen và chuỗi giá trị

5 Bước thực hiện Kaizen và chuỗi giá trị trong sản xuất giày

Trong ngành công nghiệp sản xuất giày, việc áp dụng phương pháp Kaizen và quản lý chuỗi giá trị đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu suất sản xuất, tăng cường chất lượng sản phẩm và cải thiện sự cạnh tranh. Kaizen là một triết lý quản lý xuất phát từ Nhật Bản, tập trung vào việc tạo ra sự cải tiến liên tục thông qua sự đóng góp của tất cả các thành viên trong tổ chức. Quản lý chuỗi giá trị tập trung vào tối ưu hóa các hoạt động sản xuất và cung ứng từ đầu đến cuối.

Trong chuỗi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 bước thực hiện Kaizen và chuỗi giá trị trong sản xuất giày. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng bước, cung cấp thông tin chi tiết và giải thích các lợi ích mà Kaizen và quản lý chuỗi giá trị mang lại cho ngành sản xuất giày.

5 Bước thực hiện Kaizen và chuỗi giá trị trong sản xuất giày

Dưới đây là 5 bước thực hiện Kaizen và chuỗi giá trị trong sản xuất giày. Hãy cùng tìm hiểu từng bước một.

1. Đánh giá quá trình sản xuất giày hiện tại

Đầu tiên, để bắt đầu thực hiện Kaizen và quản lý chuỗi giá trị trong sản xuất giày, bạn cần đánh giá quá trình sản xuất giày hiện tại. Xác định các hoạt động, quy trình và vấn đề hiện tại trong quá trình sản xuất.

LSI Keywords: Đánh giá quá trình, sản xuất giày, quy trình, vấn đề, quản lý chuỗi giá trị.

2. Xác định các mục tiêu cải tiến

Tiếp theo, xác định các mục tiêu cải tiến mà bạn muốn đạt được trong quá trình sản xuất giày. Đặt ra những chỉ tiêu cụ thể để đo lường sự thành công của quá trình cải tiến.

LSI Keywords: Mục tiêu cải tiến, quá trình sản xuất giày, chỉ tiêu, đo lường.

3. Phân tích và cải tiến quy trình sản xuất

Sau khi xác định mục tiêu cải tiến, tiến hành phân tích quy trình sản xuất giày hiện tại và tìm kiếm các cơ hội để cải tiến. Áp dụng các phương pháp Kaizen để tìm ra những cải tiến nhỏ, nhưng có ý nghĩa trong quá trình sản xuất.

LSI Keywords: Phân tích quy trình sản xuất, cải tiến, phương pháp Kaizen.

4. Thực hiện cải tiến và quản lý chuỗi giá trị

Bước tiếp theo là thực hiện các cải tiến đã được xác định và áp dụng quản lý chuỗi giá trị trong quá trình sản xuất giày. Đảm bảo rằng các cải tiến được triển khai một cách hiệu quả và quy trình sản xuất được tối ưu hóa từ đầu đến cuối.

LSI Keywords: Thực hiện cải tiến, quản lý chuỗi giá trị, quá trình sản xuất giày, tối ưu hóa.

5. Đánh giá và duy trì sự cải tiến

Cuối cùng, đánh giá kết quả của quá trình cải tiến và duy trì sự cải tiến liên tục. Theo dõi hiệu suất, thu thập phản hồi từ nhân viên và khách hàng, và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tiếp tục nâng cao quy trình sản xuất giày.

5 Bước thực hiện Kaizen và chuỗi giá trị trong sản xuất giày bao gồm đánh giá quá trình sản xuất hiện tại, xác định mục tiêu cải tiến, phân tích và cải tiến quy trình sản xuất, thực hiện cải tiến và quản lý chuỗi giá trị, và đánh giá và duy trì sự cải tiến. Bằng cách tuân thủ các bước này, ngành sản xuất giày có thể nâng cao hiệu suất, tăng cường chất lượng và cải thiện sự cạnh tranh

Hành trình triển khai Lean tại Nike: Một cách tiếp cận đột phá

Chuỗi các bài viết này chia sẻ quý độc giả về hành trình triển khai Lean tại Nike qua các giai đoạn. Các giai đoạn này được tóm tắt qua 4 bước chính trong hành trình triển khai Lean:

Kaizen và chuỗi giá trịBước 1: Phân tích quy trình sản xuất hiện tại

Để triển khai Hệ Thống Sản Xuất Tinh Gọn, Nike đã tiến hành phân tích kỹ càng về quy trình sản xuất hiện tại của mình. Bằng cách xác định và đánh giá các hoạt động không cần thiết, Nike đã nhận ra những khía cạnh cần được cải thiện và tối ưu.

Bước 2: Xác định các vấn đề và lãng phí trong quy trình sản xuất

Sau khi phân tích quy trình sản xuất hiện tại, Nike đã xác định các vấn đề và lãng phí tiềm ẩn. Điều này bao gồm nhận diện các hoạt động không cần thiết, thời gian chờ đợi không cần thiết và việc di chuyển không hiệu quả của vật liệu và sản phẩm trong quy trình.

Bước 3: Áp dụng các công cụ và phương pháp Lean production

Tiếp theo, Nike đã áp dụng các công cụ và phương pháp của Lean production để giải quyết các vấn đề và lãng phí đã được xác định. Các công cụ và phương pháp này bao gồm 5S, Kaizen, Kanban, Just-in-Time (JIT) và nhiều khía cạnh khác của Lean production.

Bước 4: Đào tạo nhân viên và xây dựng một văn hóa Lean

Để thành công trong việc triển khai Hệ Thống Sản Xuất Tinh Gọn, Nike đã đào tạo nhân viên về các nguyên tắc và phương pháp của Lean production. Đồng thời, công ty cũng xây dựng một văn hóa Lean, khuyến khích sự tham gia và đóng góp của tất cả các thành viên trong tổ chức.

Hành trình triển khai Lean – Giai đoạn 6: Kaizen và chuỗi giá trị!

Kể từ khi triển khai Lean, nhiều cải tiến đã được thực hiện trong quy trình sản xuất giày, và quy trình ép đế đã thấy một sự thay đổi đáng kể về luồng công việc. Quá trình tạo ra đế giày đã trở thành một công việc chủ yếu trong hơn 30 năm, kể từ khi phát minh ra phương pháp vulcanization cuốn bằng khuôn. Ba bộ khuôn, mỗi bộ nặng ít nhất 60 kilogram, được nạp và giải nạp từ máy ép mỗi sáu phút, lặp đi lặp lại, và nhiệt độ của máy ép vượt quá 150 độ Celsius, khiến công việc trở nên khó khăn hơn ở Đông Nam Á, nơi thời tiết thường là mùa hè.

Thêm vào đó, quy trình ép đế yêu cầu ba yếu tố là nhiệt độ, áp suất và thời gian để đảm bảo chất lượng, nhưng máy ép hiện có không thể duy trì ba yếu tố này. Ba bộ khuôn được đưa qua máy ép cùng nhau, do đó áp suất và nhiệt độ không được phân phối đều. Ngoài ra, công nhân sẽ tùy ý quyết định thời gian ép và giải nạp khuôn. Điều kiện này gây khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng.

Ngay từ đầu chặng đường Lean, một cải tiến lớn đã được khởi xướng cho quy trình này. Chiến dịch Lean của Nike là lần thứ 0 và các nhà tư vấn tại NITC ở Changshin Việt Nam đã thiết kế máy ép hoàn toàn tự động, nhưng vẫn giữ sự tham gia của con người. Người vận hành chịu trách nhiệm đặt bản mẫu đế giày vào khuôn trước khi ép và loại bỏ đế giày hoàn thành khỏi khuôn sau khi ép, trong khi máy ép thực hiện các công đoạn còn lại. Bây giờ nhiệt độ, áp suất và thời gian ép đảm bảo chất lượng thông qua hệ thống Jidoka tự động.

Changshin Qingdao đã tiến thêm một bước xa hơn. Changshin đã điều hành một nhà máy đế riêng biệt tại một thành phố có tên Jimo, cách nhà máy chính 50 km, nhưng đối mặt với nhiều thách thức vận hành, bao gồm kiểm soát chất lượng và giao hàng. Hơn nữa, Nike đã đề xuất đóng cửa nhà máy Jimo và chuyển mọi thứ về nhà máy chính. Tuy nhiên, đội ngũ quản lý của Changshin đã nợ nần nặng nề và không sẵn lòng đầu tư. Thay vào đó, họ hứa với Nike rằng họ sẽ cách mạng nhà máy Jimo. Họ sẽ thay thế tất cả các máy ép đế bằng Máy ép tự động mới phát triển (còn gọi là SDL press) để đảm bảo chất lượng và cải thiện thời gian giao hàng với hệ thống JIT (Just-in-Time). Cải tiến đã được thực hiện với sự giúp đỡ của một cố vấn nội bộ (ông Jin Sung Kim) và một cố vấn bên ngoài (ông Charlie Robinson).

Cải tiến đầu tiên là tạo ra một dòng giá trị trong quy trình ép đế giày. 24 máy ép được tổ chức thành một nhóm duy nhất, với 8 người vận hành làm việc trên mỗi máy ép. Luồng từ cắt bản mẫu đến ép, kiểm tra chất lượng, cắt tỉa và đóng gói được thiết kế như một hệ thống kéo, và tất cả các quy trình được quản lý thông qua bảng hướng dẫn sản xuất (còn gọi là bảng passcard). Tồn kho giữa các quy trình được giảm và thời gian hoàn thành tổng thể được giảm đáng kể. Luồng quy trình được kiểm soát bằng hệ thống kéo hai bin để giảm thiểu tồn kho giữa các quy trình.

— Chia sẽ bởi DJ Kim (nguồn LinkedIn)

Hành trình triển khai Lean – Giai đoạn 7: Phương pháp chuyển đổi nhanh SMED

FAQ về Kaizen và chuỗi giá trị

0: Tại sao Kaizen quan trọng trong sản xuất giày?

Kaizen là một triết lý quản lý tập trung vào cải tiến liên tục. Trong ngành sản xuất giày, áp dụng Kaizen giúp tối ưu hóa quy trình, loại bỏ lãng phí và nâng cao hiệu suất.

1: Lợi ích của quản lý chuỗi giá trị trong sản xuất giày là gì?

Quản lý chuỗi giá trị giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và cung ứng từ đầu đến cuối. Điều này giúp tăng cường sự hợp tác giữa các bộ phận, giảm lãng phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

2: Cần bao lâu để thực hiện 5 bước Kaizen và chuỗi giá trị trong sản xuất giày?

Thời gian thực hiện 5 bước Kaizen và chuỗi giá trị trong sản xuất giày phụ thuộc vào quy mô và phức tạp của quy trình sản xuất hiện tại. Tuy nhiên, việc thực hiện cải tiến liên tục là một quá trình dài hạn và yêu cầu sự cam kết của tất cả các thành viên trong tổ chức.

3: Làm thế nào để duy trì sự cải tiến sau khi áp dụng Kaizen và quản lý chuỗi giá trị?

Để duy trì sự cải tiến sau khi áp dụng Kaizen và quản lý chuỗi giá trị, quy trình đánh giá và phản hồi liên tục rất quan trọng. Theo dõi hiệu suất, thu thập phản hồi từ nhân viên và khách hàng, và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để tiếp tục nâng cao quy trình sản xuất giày.

4: Có những ví dụ thành công nào về việc áp dụng Kaizen và quản lý chuỗi giá trị trong sản xuất giày?

Nhiều công ty sản xuất giày đã thành công trong việc áp dụng Kaizen và quản lý chuỗi giá trị để cải thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ví dụ điển hình là công ty Nike, Adidas và New Balance.

5: Kaizen có thể áp dụng trong bất kỳ ngành công nghiệp nào khác không?

Có, triết lý Kaizen có thể áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất giày. Kaizen tập trung vào việc tạo ra sự cải tiến liên tục và có thể được áp dụng trong mọi quy trình làm việc.

6: Làm thế nào để tạo môi trường phát triển liên tục?

Đáp án: Một môi trường phát triển liên tục có thể được tạo ra bằng cách khuyến khích tham gia của toàn bộ nhân viên trong việc đề xuất và thực hiện các cải tiến, đồng thời cung cấp đào tạo và hỗ trợ phù hợp.

7: Lean có áp dụng cho các tổ chức nhỏ và vừa không?

Đáp án: Có, Triển khai Lean không chỉ áp dụng cho các tổ chức lớn mà còn cho các tổ chức nhỏ và vừa. Nguyên tắc cơ bản của Lean có thể được thích nghi và áp dụng linh hoạt cho mọi quy mô tổ chức.

8. Những cộng đồng chuyên gia Lean Six Sigma nào cho các doanh nghiệp tại Việt Nam?

Quý độc giả có thể tham gia các nhóm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm bổ ích qua các kênh sau:

Học Lean Six Sigma ở đâu, tham khảo ngay lịch học: Lean Six Sigma danh cho doanh nghiệp và chuyên gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *