CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ XÁC MINH CHỨNG CHỈ LEAN HELPER

Thay vì chỉ dựa vào phương pháp truyền thống công bố danh sách thi đỗ chứng chỉ trực tuyến, Cơ sở Dữ liệu Đăng Ký Xác Minh Chứng chỉ Lean Helper được coi là một nguồn thông tin động, thời gian thực. Hệ thống này duy trì các hồ sơ của cá nhân đã đạt được Chứng chỉ Lean Helper và, khi áp dụng, đã duy trì nó thông qua các nỗ lực tái cấp. Điều này giúp việc xác minh chứng chỉ của cá nhân trở nên nhanh chóng và thuận tiện cho các nhà tuyển dụng tiềm năng, đồng thời bảo vệ tính minh bạch của các bằng cấp được đạt được.

Cơ sở dữ liệu này hoàn toàn tự nguyện, với các cá nhân đã đạt được Chứng chỉ Lean Helper có thể chọn không hiển thị thông tin của họ bằng cách liên hệ với Lean Helper. Thời gian để thông tin xuất hiện trong cơ sở dữ liệu có thể lên đến 30 ngày kể từ khi nhận được kết quả thi hoặc hoàn thành tái cấp chứng chỉ.

Để tìm kiếm các cá nhân đã đạt được Chứng chỉ Lean Helper trong khu vực của bạn hoặc xác thực chứng chỉ, bạn có thể sử dụng các bộ lọc có sẵn, bao gồm Chứng chỉ và Họ Tên. Ngoài ra, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để giải đáp các câu hỏi liên quan: liên hệ.

TÌM KIẾM CƠ SỞ DỮ LIỆU CHỨNG CHỈ