P41. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS, Giai Đoạn 11

Kinh nghiệm triển khai Lean: Một Cách Tiếp Cận Tổng Thể Hiểu các Nguyên tắc [...]

P40. Chứng chỉ Lean Six Sigma có cần thiết hay không?

Tại sao bạn nên có Chứng chỉ Lean Six Sigma và lựa chọn tiêu chuẩn [...]

P39. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS, Giai Đoạn 10

Khi bạn quyết định triển khai Lean vào mô hình kinh doanh của mình, có [...]

P38. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS, Giai Đoạn 9

Hệ thống Andon là gì? Vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất Hệ [...]

P37. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS, Giai Đoạn 8

Hệ thống sản xuất Toyota: Sản Xuất Tinh Gon (Lean Production System) Hệ thống sản [...]

P36. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng (7 QC Tools)

7 QC Tools – Phân Tích Và Hiểu Các Nguyên Nhân Tiềm Ẩn Trong quá [...]

P35. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS (Nike Operation System), Giai Đoạn 7

Phương pháp chuyển đổi nhanh SMED: Tối ưu hóa quá trình sản xuất Giới thiệu [...]

P34. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS (Nike Operation System), Giai Đoạn 6

5 Bước thực hiện Kaizen và chuỗi giá trị trong sản xuất giày Trong ngành [...]

P33. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS (Nike Operation System), Giai Đoạn 5

KPI và Lean tại Nike: Nâng cao Hiệu suất và Hiệu quả Nike, một thương [...]

P32. Hành trình triển khai Lean tại Nike – NOS (Nike Operation System), Giai Đoạn 4

Triển khai Lean: Xây dựng Hiệu suất và Chất lượng tại Nike Nike là một [...]