Phương Pháp Chuyển Đổi Nhanh (SMED)

NGUYỄN NGỌC HIỀN

Một trong những công cụ cải tiến sản xuất làm nên đặc trưng riêng của hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System) là phương pháp chuyển đổi nhanh, và được biết với tên quốc tế là SMED (Single-Minute Exchange of Die). Giảm thời gian chuyển đổi chính là mục tiêu chính của phương pháp này bằng cách phân biệt các hoạt động trực tiếp (internal activities), hoạt động gián tiếp (external activities) và từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện giúp giảm thời gian tổng của các hoạt động này. Thông qua bài này, người đọc sẽ được bổ sung thêm một ví dụ thực tế về ứng dụng phương pháp SMED đối với máy cắt bán tự động trong lĩnh vực sản xuất giày.

Cuối cùng, ứng dụng SMED này đã được xuất bản dưới dạng bài báo khoa học trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển:

Nguyen, H. N., & Huynh, N. H. (2019). Optimizing equipment efficiency: An application of SMED methodology for SMEsThe Journal of Agriculture and Development 18(3), 1-9.

Bằng cách xem qua bài viết này, bạn có thể nắm bắt được thành phần chính của kỹ thuật SMED để cải thiện hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE):

  1. Khái niệm về OEE (Overall Equipment Effectiveness) và SMED
  2. Cách tiếp cận thực tế về triển khai SMED
  3. Quy trình thu thập dữ liệu thực tế của OEE
  4. Ứng dụng thực tế trong ngành giày dép

Để tham khảo các biểu mẫu thực hiện phương pháp SMED, hãy để lại các bình luận bên dưới.