Tái thiết kế hệ thống thu bụi trong quy trình đánh bóng EVA

Nguyễn Ngọc Hiền Không chỉ kỹ thuật phân tích dữ liệu quan trọng trong Vận Hành Tối Ưu (Operations Excellence), mà tư duy kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng để giải quyết vấn đề cũng như tối đa hóa hiệu quả và hiệu suất của các quy trình liên quan. Bài này trình […]

Trực quan hóa bảng chỉ số hiệu quả vận hành trọng yếu (KPIs)

Nguyễn Ngọc Hiền Để duy trì và cải thiện năng suất của người vận hành, nhà quản lý cần đo lường hiệu quả vận hành và từ đó đưa ra các chương trình khuyến khích phù hợp để khuyến khích người vận hành đạt được mục tiêu hiệu quả sản xuất. Bài viết này không […]